Tử tế

(Nguyễn Hải Đăng)
triết luận

Tử tế với kẻ không tử tế là cao thượng

Advertisements

Đã đóng bình luận.