Trí khôn người Việt 3-phê phán sự dốt nát

Khi mà phê phán sự kém cỏi dốt nát ngay từ bé tôi rất nhiều lần được nghe thấy câu: “Ngu như bò”, thậm chí để đả phá người ta còn chua cay: “ngu như chó”, hoặc là học sinh nào mà học kém quá có câu phê phán: “óc bã đậu”, đầu óc chẳng có trí khôn nào. Ngày nay người ta còn biến tấu câu sau: “ngu lâu, dốt bền”, sâu cay ở chỗ dốt thì học hỏi sẽ dần khá lên, nhưng dốt lại lười hoc nên dốt cứ bền bì… dốt mãi…
Những câu nói từ ngàn xưa được truyền tục và vẫn âm ỉ trong dòng chảy của đời sống.