Triết lý 10

Sợ lắm là kẻ khùng
Sợ thêm là kẻ điên
Sợ tiếp là kẻ gàn
Sợ nữa là kẻ bẩn

Yêu nhiều người nhẫn
Yêu nữa người chăm
Yêu tiếp người thiện
Yêu mãi người lành

Gặp nhau mãi vui
Gặp thêm mãi nhớ
Ra về lưu luyến
Tìm trong giấc mơ

Cuộc đời ngắn ngủi
Tìm những trang vàng
Để mà ghi dấu
Suối nguồn tương tư

(Hải Đăng, nghỉ lễ 1/5/2018)