Nữ nhà báo Đặng Thị Tuyền (Hải Đường) yên nghỉ

(Thơ chân dung-nhân vật)

Vĩnh biệt một con người
Có tấm lòng thao thức
Xông pha nơi gai góc
Nhận con đường trông gai

Vĩnh biệt một con người
Có đôi mắt sáng tỏ
Sau khuôn ngọc thục nữ
Là quả cảm trái tim

Bông hoa kiêu sa đó
Đã yên nghỉ lãng du
Xa đục – trong phàm trần
Ngắn ngủi đời tử tế!

Bông hoa kia sẽ nở
Miền thanh vắng riêng tư
Cho cuộc đời thơm ngát
Lẽ công bằng tỏa hương

(Hải Đăng 15-6-2018)