Mưa ngoài kia

  1. Sau những ngày nắng nóng
    Là đến ngày mưa giông
    Gió se sẽ lòng vòng
    Mơn man vờn tóc rối
Advertisements