“Không xử tử sẽ bật đèn xanh cho tham nhũng”

Ông Tổng nói: “Không xử tử với tội tham nhũng thì vô hình chung sẽ bật đèn xanh cho tham nhũng. Rằng cứ tham nhũng cho thật nhiều đi, khi bị kết án tử hình chỉ cần nộp lại 3/4, còn lại 1/4 thì cũng đủ củng cố cho đời con và sống phè phỡn. Chỉ cần anh tham nhũng 100 tỉ đồng, anh nạp lại 75 tỉ đồng, còn lại 25 tỉ thì cũng đủ xài rồi”.
(Ông Nguyễn Trí Tống-cử tri quận Hải Châu-Đà Nẵng)

Bình:
Lời phát biểu thật hay
Chứng tỏ tâm đủ đầy
Người soạn ra luật này
Thật ẫu trĩ ngô ngây
(Nguyễn Hải Đăng-2015)

Độc chiếm biển Đông

“Những diễn biến gần đây như vụ hộ chiếu đường lưỡi bò, đưa ra bản đồ “thành phố Tam Sa”, kế hoạch chặn và kiểm tra tàu bè nước ngoài và tàu cá gây đứt cáp tàu Bình Minh 02 của Việt Nam đang cho thấy Trung Quốc dường như đã khởi động trở lại đường lối cứng rắn về vấn đề biển Đông”
(Sơn Hà, theo Tuổi trẻ 7-12-2012)

Vậy xin có lời bình:

Độc chiếm biển Đông

Độc chiếm biển Đông
Tham vọng đã rõ
Muốn ngăn bá đồ
Toàn dân quyết đấu !

(Nguyễn Hải Đăng)

Dân chủ trực tiếp

“Trong hoàn cảnh mới, với mục tiêu dân chủ hoá đời sống xã hội tôi cho rằng cần quy định rõ quyền dân chủ trực tiếp, đó là quyền bầu trực tiếp Chủ tịch nước. Đây là bước tiến trong việc khẳng định quyền dân chủ của nhân dân”
Đại biểu quốc hội Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội)- theo Tuổi trẻ 16-11-2012.

Vậy xin có lời bình:

Dân chủ trực tiếp

Ôi thật là hay

Tớ đồ chắc chắn

Kẻ chạy hết thời

(Nguyễn Hải Đăng)

Muốn nổi danh ngay!

“Mươi năm gần đây, hiện tượng một số nhà thơ trẻ muốn nổi danh ngay, liên tiếp đưa ra những tuyên ngôn cao ngạo. Những câu thơ buông tuồng, thô thiển thỉnh thoảng xuất hiện trên các trang báo”.
Hồ Sĩ Vịnh-nguồn, nhathonguyentrongtao. wordpress.com

Vậy xin có lời bình:

Muốn nổi danh ngay
Xin mời lộ “hàng”
Chứ nghiệp chữ nghĩa
Cẩn thận vạ mang

(Nguyễn Hải Đăng)