Chọn đường

(Nguyễn Hải Đăng)
thơ ẩn dụ

Đi đường tắt, đi đường ngang
Đi đường thẳng đàng hoàng sao không?
Đi đường tắt, đi đường ngang
Nhanh hơn chút ít, đâm quàng đâm xiên
Đường cùn, bụi bậm tối đen
Đường ngang, ầm ào phóng len mịt mùng

Đi đường tắt, đi đường ngang
Đường hoàng  lối lớn thẳng đường  tớ đi !

Ráng chiều 15-7-2009

Gãi ngứa

(Nguyễn Hải Đăng)
thơ ẩn dụ

Chỗ nào ngứa em gãi
Gái sồn sột, lột da
Chỗ nào ngứa em tẩy
Tẩy cho hết mẩn thâm

Em gãi đúng chỗ ngứa
Chớ có gào, hét to
Muốn khỏi bệnh đen đó
Xin triệt tận gốc dơ

Chỗ nào ngứa em gãi
Cũng là làm phúc thôi
Đừng vì ham dấu xấu
Mà lại thành ghẻ to

Chỗ nào ngứa em gãi
Cũng là chữa tạm thôi
Muốn thơm tho sạch sẽ
Xin mời tắm đều trong
30-4-2009

Chẳng phải đầu, chẳng phải tai

(Nguyễn Hải Đăng)
thơ ẩn dụ

Chẳng là đầu, chẳng phải tai
Nói nhiều liệu có thành dai, thành dại ?!
Chẳng là đầu, chẳng phải tai
Chướng tai, gai mắt hóa dại, ra dai
Nói thẳng, nói đúng, nói hoài
Có họa hay phúc, có ngày thù lây !!
Chẳng là đầu, chẳng phải tai
Vì đâu hay nói hay vì thành tâm?