Vè… hiện đại 3

(Nguyễn Hải Đăng)
thơ trào phúng-châm biếm

Ra đường rất thích ba hoa
Về nhà bị vợ “hát ca” suốt ngày

Ra đường phản bạn lừa thày
Về nhà vị vợ dắt tay cạp quần

Ra đường tu chí làm ăn
Về nhà vợ thưởng món ngon lời bùi

Ra đường chăm làm giúp đời
Về nhà vợ bảo rằng tôi yêu chàng
……………………………………

Vè… hiện đại 2

(Nguyễn Hải Đăng)
thơ trào phúng-châm biếm

Ra đường mê tít chân dài
Về nhà bảo vợ rằng tôi rất lành

Ra đường rất thích “củ hành”
Về nhà bị vợ vắt chanh gày mòn

Ra đường vơ vét từng đồng
Về nhà vợ nướng đi tong lô đề

Ra đường rất thích cười chê
Về nhà lại bị vợ phê đàn bà!

…………………………….

Vè… hiện đại

(Nguyễn Hải Đăng)
thơ trào phúng-châm biếm

Ra đường lừa đảo khắp nơi
Nhưng mà đau nhất bạn chơi lừa mình

Ở nhà nịnh vợ rất xinh
Ra đường nịnh bồ rằng mình hoa khôi

Ra đường chém gió tơi bời
Về nhà hỏi vợ cho tôi vài đồng

Ra đường cầm nhầm của công
Về nhà bảo vợ rằng ông rất tài

…………………………………………