Cà phê 9 – triết lý

Sản phẩm viết ra lúc đang nhâm nhi cà phê

(Triết luận)
`”Mỗi 1 con người có 1 năng lực, hãy cố gắng trong chính khả năng của mình”
“Không có ai là không có ích, chẳng qua là thay đổi tư duy, thay đổi cách suy nghĩ là ta có thể làm lợi cho bản thân và cho xã hội”
(25-7-2011)