Lý sinh sự vui

Xả stress
Ô hay buồn cười tệ. Buồn cười quá đi chứ. Qua môi giới ta mời được đội bóng khủng sang thi đấu. Cơ mà sao không mời đội vừa tầm thôi, hơn chỉ hơn một hai bậc chứ hơn những bốn, năm bậc đâm hóa xem họ trình diễn? Tỷ số cách biệt quá (8-1), “Chuyện nhỏ như con voi”… đâu phải đơn giản mới mời được họ? một đống tiền… đừng đùa: “chuyện to như que tăm”… ấy, thôi nào… đừng bàn cãi nữa, được sướng con mắt xem họ trình diễn rồi còn gì! Được rà tay sờ vào thần tượng rồi còn gì… Ừ nhỉ… hóa ra mình lắm chuyện, lý sinh sự…hê…hê… thôi nhé… dẫu trận đấu không cân tài nhưng mà vẫn vui… như lời một fan cuồng nào nói…
(Nguyễn Hải Đăng)